Vol. II Class

230 x 172 mm
Kniha má cca 150 strán a možno ju vnímať ako umelecký objekt. Je súčasťou epického celku, ktorý preberá a voľne interpretuje Linného taxonomický systém. Tiež je druhým pokračovaním prvej úspešnej edície Vol I Family vydanej londýnskym zinovým nakladateľstvom Eros Press. Delenie a obrazová nádveznosť je na rozdiel od prvého dielu linerárnej kompozície vertikálne. Obrázky pochádzajú z kategórie prírodných katastrof, 2010 na ktorých sa vrstvia fotografie diel či realizácií insitu, tvoriace nové asociácie.
Archiving Air Press 2018